10-01-2018

Verzamel de spullen voor je aangifte IB 2017

Je zat er misschien al op te wachten: ons jaarlijkse lijstje met de informatie die nodig is om je aangifte inkomstenbelasting (IB) samen te stellen. In dit geval de aangifte IB 2017.

Het lijstje bevat een opsomming van de informatie die we nodig hebben voor de aangifte van een binnenlands belastingplichtige particulier. Een ondernemer moet, naast deze gegevens, uiteraard de complete administratie van de onderneming aanleveren.

Vooringevulde aangifte (VIA)

Natuurlijk kunnen wij ook voor 2017 de gegevens van de vooringevulde aangifte (VIA) ophalen bij de Belastingdienst. Als je ons daarvoor tenminste machtigt. Dat doe je door de machtigingsbrief, die je van de Belastingdienst ontvangt, aan ons door te sturen. Wij scannen de op die brief vermelde code en kunnen de gegevens dan ophalen.

LET OP: laat de machtigingsbrief niet te lang liggen. De houdbaarheid is beperkt. Je moet ons deze machtiging elk jaar opnieuw sturen.

Controleren

We mogen niet blind varen op de gegevens van de VIA. Je blijft er als belastingplichtige namelijk zelf voor de volle 100% verantwoordelijk voor dat de aangifte die je doet juist en volledig is. Om te controleren of de gegevens van de VIA juist en volledig zijn, hebben we nog steeds jouw gegevens nodig.

Uiteraard mag je ons de gegevens digitaal toesturen. Veel informatie wordt door banken, verzekeraars, enzovoorts al digitaal bij je aangeleverd. En wij leggen de gegevens vast in een digitaal dossier. Het meest efficiënt is het dan ook om informatie die digitaal beschikbaar is, digitaal aan ons door te sturen. Maar als jij het handig vindt om de informatie op papier aan te reiken, is dat voor ons uiteraard geen probleem.

DigiD

Voor zover financiële instellingen de informatie digitaal aanbieden via een portaal, verzoeken wij je om die informatie zelf bij de instelling op te halen en vervolgens aan ons door te sturen. Met het oog op het waarborgen van jouw privacy willen wij niet beschikken over jouw inloggegevens, zoals bijvoorbeeld je DigiD.