Management Kompas Systeem (MKS)

Veel ondernemers vinden het fijn om met concrete handvatten inzicht te krijgen in de eigen bedrijfsvoering. Speciaal voor deze ondernemers werkt VWGNijhof met het ManagementKompasSysteem.

Het MKS is een snelle manier om aan managementinformatie te komen. Het systeem meet de cruciale punten die het resultaat van uw bedrijfsvoering bepalen: productiviteit, commercie, capaciteit en kosten. Zo krijgt u inzicht in de stand van zaken van uw onderneming op de korte en lange termijn.

Samen met een MKS-adviseur van VWGNijhof aan uw zijde wordt gekeken waar u verbetering kunt doorvoeren. Wekelijks, maandelijks of per kwartaal volgen we de ontwikkelingen in uw bedrijf. Zo kunt u beter onderbouwde beslissingen maken, snel bijsturen waar nodig en nog meer ‘grip op de zaak’ krijgen.
De werking van het MKS is wetenschappelijk onderbouwd en in elke branche toepasbaar. VWGNijhof werkt als enige kantoor in Gelderland met het ManagementKompasSysteem.

Indien u interesse heeft in het ManagementKompasSysteem kunt u vrijblijvend contact opnemen met Tom Roos (Arnhem), Sjoerd Verheijen (Nijmegen) of Roel de Bruijn (Wijchen).