nieuws

13-08-2018

Suppletieaangifte BTW

Je ontdekt dat een BTW-aangifte die je hebt ingediend een foutje bevat. Moet je dan een suppletieaangifte indienen? Ja.

lees meer
09-08-2018

Swim to Fight Cancer: Team VWG

Op zondag 9 september vindt de allereerste editie van Swim to Fight Cancer plaats in de Spiegelwaal in Nijmegen. Swim to Figh Cancer...

lees meer
15-08-2018

Box 3: individueel buitensporige last

Geregeld worden er uitspraken gepubliceerd over de rechtmatigheid van box 3. Het is interessant om lezen welke criteria de belastingrechters gebruiken om te komen tot hun, tot nu toe nog steeds afwijzende beslissingen.

lees meer
08-08-2018

Afschrijving: wat hoort allemaal bij het gebouw?

Als ondernemer mag je afschrijven op de bedrijfsmiddelen die tot je ondernemingsvermogen behoren. Op gebouwen mag echter niet meer worden afgeschreven wanneer de boekwaarde gelijk is aan of lager is dan de bodemwaarde.

lees meer
06-08-2018

Ga na waar je werknemers wonen

Met ingang van 2019 wordt van groter belang waar je werknemer woont. Met ingang van 1 mei 2020 loopt de overgangsregeling af, die er voor zorgt dat buiten Nederland wonende werknemers van onder andere transportbedrijven in Nederland voor de volksverzekeringen verzekerd zijn.

lees meer

evenementen