nieuws

08-08-2017

Dividend uit je BV

Als je BV dividend uitkeert, moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan. VWGNijhof ontzorgt je door deze voor je af te wikkelen.

lees meer
28-03-2016

Belastingplicht van stichting en vereniging (update augustus 2017)

In onze uitgebreide notitie “Belastingplicht van stichting en vereniging” beschrijven wij de voor stichting en vereniging relevante fiscale leerstukken.

lees meer
22-08-2017

LIV wordt automatisch uitbetaald, maar …

Hoewel de LIV automatisch wordt toegekend, is het handig om te (laten) narekenen of je nog in 2017 loon of gewerkte uren moet bijsturen.

lees meer
17-08-2017

Privékilometers per kalenderjaar bij volgtijdige auto’s

Voor de bijtelling aangaande auto’s die volgtijdig ter beschikking staan, telt het totaal aantal privékilometers in een kalenderjaar.

lees meer
15-08-2017

Fonds voor gemene rekening: iets voor u?

Het open fonds voor gemene rekening is op dit moment erg populair. Waarom? Is deze rechtsvorm misschien wat voor u?

lees meer
14-08-2017

Kostgangers in de fiscaliteit

Voor inkomsten van kostgangers geldt in het kader van de inkomstenbelasting onder voorwaarden een vrijstelling.

lees meer
11-08-2017

De rekening-courant van de DGA

De Belastingdienst is geïnteresseerd in de rekening-courant tussen DGA en BV. Maar wat is precies een rekening-courant? Hoe ga je er mee om?

lees meer

evenementen