nieuws

06-11-2018

Eindejaarstips 2018

Eindejaarstips vinden wij toch een beetje als mosterd na de maaltijd. Maar als we het jaar 2018 zien als de maaltijd, is die nog niet helemaal geconsumeerd. In dit artikel vind je een aantal items waar je naar kunt kijken in het kader van voor of rond de aanstaande jaarwisseling nog te overwegen acties.

lees meer
10-12-2018

De CV, anonimisering of ontwijken van belasting?

Voor vermogende particulieren dreigt hun vermogenspositie via het UBO-register openbaar te worden. Om dit te voorkomen kan een anonimiseringsstructuur worden opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt van CV.

lees meer
07-12-2018

Ruimere overbrugging transitievergoeding kleine werkgevers

Werknemers die door hun werkgever ontslagen worden, hebben recht op de transitievergoeding. Naast de al eerder aangekondigde verhoging en wijziging van de transitievergoeding wordt nu ook de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers verruimd.

lees meer
05-12-2018

Langdurige controle: gewoon belastingrente betalen

De exorbitant hoge tarieven van de belastingrente maken de regeling zeer impopulair. Over inkomstenbelasting betaal je op jaarbasis 4% belastingrente. Over vennootschapsbelasting zelfs 8%.

lees meer
03-12-2018

ZZP-er: stand van zaken eind 2018

Het onderwerp “ZZP” (zelfstandige zonder personeel) is zonder twijfel het onderwerp dat ons toetsenbord inmiddels het vaakst in beweging heeft gebracht. Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel hebben vorige week de Kamer in een uitgebreide brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

lees meer
30-11-2018

BTW en spaaracties

Per 1 januari 2019 wijzigen de BTW-regels rond vouchers. Naar aanleiding daarvan is onlangs ook een wijziging gepubliceerd van de regels voor de heffing van BTW bij spaaracties.

lees meer

evenementen