nieuws

07-05-2018

Buitenlandse BTW terugvragen

Heb je als ondernemer buitenlandse BTW betaald? Dan kun je die vaak terugvorderen. Dat moet wel op tijd en via de daarvoor ingestelde procedures gebeuren. Binnen de EU is 1 oktober daarvoor de deadline.

lees meer
15-06-2018

BTW-aftrek als de levering niet doorgaat

Je bestelt goederen. De leverancier vraagt om een voorschot. Dat betaal je en de in het voorschot begrepen BTW trek je af. De goederen worden uiteindelijk niet geleverd. Mag je de BTW dan toch aftrekken?

lees meer
13-06-2018

Verlofregelingen

Er zijn in Nederland diverse vormen van verlof, allemaal met hun eigen kenmerken en voorwaarden. Zorg dat je als werkgever op de hoogte bent.

lees meer
11-06-2018

Wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid gepubliceerd

De spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting is, zoals werd verwacht. Voor een aantal zaken moet de fiscale eenheid worden weggedacht; ook binnenlands. Dit blijkt uit het inmiddels gepubliceerde wetsvoorstel.

lees meer
07-06-2018

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kan aan het UWV compensatie transitievergoeding worden gevraagd als de arbeidsovereenkomst is beëindigd in verband met langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

lees meer
06-06-2018

Verhaalde boete geen belastbare bate

De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de bate in verband met een op de werknemer verhaalde boete niet wordt belast, wanneer de boete niet aftrekbaar is.

lees meer

evenementen